Skip to main content

ΑΡΙΣΤΟΝ Test Επαγγελματικού Προσανατολισμού

 • Περιγραφή

  ΑΡΙΣΤΟΝ Test Επαγγελματικού Προσανατολισμού

 • Τρόποι Χορήγησης

  1. Δια ζώσης σε ένα από τα γραφεία μας σε Μελίσσια, Μαρούσι και Αγ. Παρασκευή
  2. Εξ αποστάσεως από την άνεση του σπιτιού σας 
 • Ηλικίες Χορήγησης

  Μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου, σε σπουδαστές που επιζητούν εξειδίκευση σε μεταπτυχιακό επίπεδο, αλλά ΚΑΙ σε ενήλικες
 • Απαιτούμενος Χρόνος Χορήγησης

  ~40 λεπτά
 • Ειδικότητες που το χορηγούν

  Ειδικοί θεραπευτές, οι οποίοι έχουν αποκτήσει πιστοποίηση χορήγησης
 • Σταθμισμένο στην Ελλάδα

  ΝΑΙ
 • Επίσημος Ιστότοπος


ΑΡΙΣΤΟΝ Test Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Σταθμισμένο με βάση την ελληνική πραγματικότητα και προσαρμοσμένο στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας!

Οι άνθρωποι περνούν το 1/3 της ζωής τους στον χώρο εργασίας τους, κατά συνέπεια, η επιλογή ενασχόλησης μπορεί να αποτελέσει μια καθοριστική απόφαση τόσο για την επαγγελματική τους καριέρα όσο και για την προσωπική τους ζωή.

Ωστόσο, οι μαθητές έρχονται αντιμέτωποι με τις αποφάσεις για το επαγγελματικό τους μέλλον σε μια πολύ κρίσιμη και γεμάτη άγχος στιγμή της ζωής τους.

Υπολογίζεται ότι στη χώρα μας ένα μεγάλο ποσοστό των νέων που εγκαταλείπουν τις σπουδές τους, φτάνουν στην απόφαση αυτή εξαιτίας της συνειδητοποίησης ότι το αντικείμενο που επέλεξαν δεν συνάδει με τα ενδιαφέροντα τους και με τον χαρακτήρα τους.

Για τον λόγο αυτόν έχει σχεδιαστεί και το Άριστον τεστ, έχοντας ως στόχο να βοηθήσει τους μαθητές να επιλέξουν κατεύθυνση και επαγγελματική πορεία που να ταιριάζει όσο το δυνατόν περισσότερο στην προσωπικότητα τους.

Τι είναι το ΑΡΙΣΤΟΝ Τεστ;

Το ΆΡΙΣΤΟΝ τεστ αποτελεί ένα πρωτοποριακό, έμπειρο σύστημα Επαγγελματικού Προσανατολισμού που διερευνά την προσωπικότητα, τις κλίσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα κάθε ατόμου και προσδιορίζει τα επαγγέλματα εκείνα που του ταιριάζουν, καθώς και τα αντίστοιχα Τμήματα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος (ΑΕΙ – ΤΕΙ). Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, ο νέος μπορεί να αποφασίσει σχετικά με τις σπουδές και το επάγγελμα που θα ακολουθήσει, ώστε να διασφαλίσει μια επιτυχημένη καριέρα.

Σε ποιους απευθύνεται;

Το τεστ απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου αλλά και σε σπουδαστές που επιζητούν εξειδίκευση σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Ιδιαίτερα για τους μαθητές της Γ’ Λυκείου τα αποτελέσματα του τεστ χρησιμοποιούνται ως δεδομένα στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους δελτίου μέσω του ειδικού λογισμικού ΔΙΑΚΡΙΣΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ της εταιρείας Computer Center, που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό. Είναι προφανές ότι το επίπεδο της επαγγελματικής εξέλιξης του ατόμου θα εξαρτηθεί οπωσδήποτε και από την προσπάθεια που αυτό θα καταβάλλει ως εκπαιδευόμενος αλλά και ως εργαζόμενος στη συνέχεια.

Αναλυτικότερα απευθύνεται:

 • Σε μαθητές Γυμνασίου, προκειμένου να τους δώσει κατεύθυνση και προσανατολισμό στην παραπέρα πορεία τους αλλά διέξοδο και απάντηση σε όσους αντιμετωπίζουν το δίλημμα : Ενιαίο Λύκειο ή ΕΠΑ.Λ;
 • Σε μαθητές της Α΄ Λυκείου, προκειμένου να τους δώσει έγκαιρη αλλά και έγκυρη λύση, στο δίλημμα  επιλογής κατεύθυνσης.
 • Σε μαθητές της Β΄ Λυκείου, προκειμένου να ταυτοποιήσουν τις ιδιαίτερες κλίσεις και δεξιότητές τους με συγκεκριμένα επαγγέλματα, ώστε να λάβουν σωστές αποφάσεις σχετικές με την  αλλαγή της κατεύθυνσης, καθώς και την επιλογή ειδικού και επιλεγόμενου μαθήματος.
 • Σε μαθητές της Γ΄ Λυκείου, προκειμένου να εντοπίσουν τα επαγγέλματα που ταιριάζουν στην προσωπικότητά τους, με ταυτόχρονη πληροφόρηση για τις αντίστοιχες σπουδές, ώστε με τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους δελτίου, να λάβουν με ασφάλεια και σιγουριά, αποφάσεις που θα επηρεάσουν καθοριστικά το μέλλον τους.
 • Σε φοιτητές και πτυχιούχους τμημάτων, προκειμένου να εντοπίσουν Μεταπτυχιακά προγράμματα, τα οποία τους ταιριάζουν με βάση τις επαγγελματικές κλίσεις, δεξιότητες και ικανότητες τους.
 • Σε ενήλικα άτομα, προκειμένου να επαναπροσδιορίσουν την επαγγελματική τους καριέρα. Απευθύνεται σε άνεργους που αναζητούν εναλλακτικά εργασιακά περιβάλλοντα, καθώς επίσης και σε εργαζόμενους που συνειδητοποιούν πως το επάγγελμα το οποίο ασκούν δεν τους ικανοποιεί πλέον.

Θεωρητική θεμελίωση του Άριστον τεστ

Βασίζεται σε πολυετείς, εξειδικευμένες έρευνες σχετικά με την ανάλυση της εργασιακής προσωπικότητας, των διανοητικών απαιτήσεων των επαγγελμάτων και το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδος, οι οποίες συνδυάστηκαν με ψυχομετρικές μεθόδους και διεθνείς θεωρίες προσωπικότητας και επαγγελματικού προσανατολισμού.

Η παρούσα έκδοση του ΑΡΙΣΤΟΝ τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού, είναι μια συστοιχία (battery) σταθμισμένων στην ελληνική πραγματικότητα και πλήρως αυτοματοποιημένων ψυχομετρικών ερωτηματολογίων, που αφορούν στην Προσωπικότητα, στην Αυτοεκτίμηση, στο επίπεδο Ψυχολογικού Ελέγχου που έχει το άτομο, καθώς και στην Κλίμακα Επαγγελμάτων CAPS.

Είναι μέρος μιας ολοκληρωμένης σειράς ψυχομετρικών τεστ υπό τον τίτλο CAPS (Computer Academy Psychometric Series) τα οποία στηρίζονται στη διεθνή βιβλιογραφία και σε αποτελέσματα δημοσιευμένων ερευνών. Την ευθύνη ανάπτυξης, συντήρησης και υποστήριξης όλων των αυτοματοποιημένων ερωτηματολογίων καθώς και του έμπειρου συστήματος την έχει η εταιρεία Computer Academy Ε.Π.Ε.

Πώς πραγματοποιείται;

 • Πραγματοποιείται είτε στον χώρο μας είτε εξ αποστάσεως από την άνεση του σπιτιού
 • Από πιστοποιημένους συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού
 • Με την βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή
 • Το πρόγραμμα είναι εξαιρετικά φιλικό με στόχο να μην απαιτείται εκπαίδευση και εξειδικευμένη γνώση για την χρήση του
 • Το άτομο υποβάλλεται σε ερωτήσεις ικανοτήτων, ενδιαφερόντων και προτιμήσεων
 • Διαρκεί περίπου 40 λεπτά

Ο ενδιαφερόμενος, χρησιμοποιώντας έναν προσωπικό κωδικό, ο οποίος του παρέχεται από το Σύμβουλο, ενεργοποιεί στον υπολογιστή το τεστ και απαντά στις ερωτήσεις. Η διαδικασία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε σε συγκεκριμένο χώρου του Παιδαγωγικού Κέντρου, είτε στο σπίτι των εφήβων έχοντας έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Η συμπλήρωση των ερωτημάτων προτείνεται να γίνεται αποκλειστικά από τον έφηβο χωρίς τη μεσολάβηση ή τον έλεγχο τρίτων προσώπων, ώστε να διασφαλιστεί η αντικειμενικότητα των αποτελεσμάτων. Ωστόσο, διενεργείται έλεγχος των απαντήσεων που δίνονται (βαθμός αλήθειας), με σκοπό να αξιολογηθεί η ειλικρίνεια του εξεταζόμενου.

Τα αποτελέσματα και η συνάντηση με τον σύμβουλο

Οι απαντήσεις του μαθητή αποστέλλονται κρυπτογραφημένες μέσω του διαδικτύου, στον κεντρικό υπολογιστή (Server) της Computer Academy, ο οποίος χρησιμοποιώντας εξελιγμένα και πολύπλοκα μαθηματικά μοντέλα, επεξεργάζεται τις απαντήσεις του εξεταζόμενου και εκδίδει άμεσα το επαγγελματικό του προφίλ. Στην συνέχεια δημιουργείται μια τελική έκθεση προσωποποιημένη στον κάθε μαθητή.

Στην συνέχεια πραγματοποιείται μια συνάντηση με τον σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού και η τελική έκθεση παρουσιάζεται και συζητιέται με τον έφηβο και τους γονείς του. Στόχος είναι να αναλυθούν τα αποτελέσματα και να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι, όσο πιο αναλυτικά γίνεται, σχετικά με την έκθεση που θα τους δοθεί. Η συνάντηση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε ηλεκτρονικά, μέσω βιντεοκλήσης, είτε δια ζώσης στον χώρο του Παιδαγωγικού Κέντρου.

Η τελική έκθεση περιλαμβάνει περίπου 60 σελίδες κι έχει την ακόλουθη δόμηση:

 • Πρόλογος
 • Προσωπικά στοιχεία εξεταζόμενου
 • Διάρκεια ερωτηματολογίου και βαθμός αλήθειας απαντήσεων
 • Βαθμολόγηση ψυχομετρικών κατηγοριών
 • Θεωρητική θεμελίωση του τεστ
 • Αναλυτική αξιολόγηση: προσωπικότητα, αυτοεκτίμηση, έλεγχος, κλίμακα CAPS, ιστογράμματα
 • Εξειδικευμένοι ψυχομετρικοί παράγοντες
 • Προχωρημένες στατιστικές μετρήσεις
 • Εργασιακά περιβάλλοντα και δευτερογενείς παράγοντες
 • Προσωπικότητα, περιβάλλον, συνάφεια, διαφοροποίηση
 • Προτεινόμενες σχολές και επαγγέλματα
 • Παράρτημα Α – Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
 • Παράρτημα Β – Γονείς και επαγγελματικός προσανατολισμός
 • Παράρτημα Γ – Επιστημονικές και τεχνολογικές ειδικότητες

Η αξιοπιστία του Άριστον τεστ

Το ΆΡΙΣΤΟΝ τεστ είναι με διαφορά το πλέον αξιόπιστο τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού αφού:

 • Βασίζεται σε μελέτες και έρευνες πλέον των 30 ετών.
 • Εξασφαλίζει με απόλυτα επιστημονικό τρόπο την αντικειμενικότητα και ειλικρίνεια των απαντήσεων (5 βαθμοί αλήθειας)
 • Έχει παγκοσμίως το μεγαλύτερο Δείκτη Αξιοπιστίας (99%) και Δείγμα Στάθμισης (10.000 νέοι).
 • Εκδίδει αποτελέσματα μετά από πλήθος πολύπλοκων μαθηματικών υπολογισμών, συγκρίσεων και συνδυασμών (850 εκατομμύρια περίπου), που γίνονται εξατομικευμένα για κάθε άτομο.

Επιπλέον πληροφοριακά υλικό για το Ariston Test Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Ariston Test Επαγγελματικού Προσανατολισμού