Skip to main content
Από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό - Τι πρέπει να προσέξουν οι γονείς

Από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό – Τι πρέπει να προσέξουν οι γονείς

Η μετάβαση των νηπίων από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο θεωρείται μια από τις κρισιμότερες περιόδους της παιδικής ηλικίας. Η περίοδος αυτή σηματοδοτεί ιδιαίτερα έντονες αλλαγές τόσο στην προσωπικότητα του παιδιού όσο και στο οικογενειακό και κοινωνικό του περιβάλλον

Συνεπώς η ομαλή του μετάβαση δεν αποβλέπει μόνο στην ακαδημαϊκή επιτυχία του μαθητή αλλά κυρίως στην καλλιέργεια συναισθημάτων κοινωνικής και συναισθηματικής πληρότητας.

Πιο συγκεκριμένα, οι αλλαγές στην περίοδο αυτή μετάβασης του παιδιού από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό συμπεριλαμβάνουν:

 • αύξηση του αριθμού των μαθητών μέσα στην τάξη,
 • μεγαλύτερο χρονικό διάστημα διαμονής των μαθητών μέσα στην τάξη,
 • αλλαγές στον τύπο και το βαθμό εμπλοκής των γονέων,
 • αύξηση προσδοκιών για ατομική εργασία,
 • λιγότερη ατομική βοήθεια,
 • διαφορετικό περιεχόμενο προγράμματος,
 • διαφοροποίηση του τρόπου διδασκαλίας του εκπαιδευτικού, κ.ά.

Επιπλέον αξίζει να σημειωθεί ότι η δυσκολία των παιδιών να προσαρμοστούν στις παραπάνω αλλαγές κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο δημοτικό μπορεί να έχει μακροπρόθεσμα αποτελέσματα στην περαιτέρω ακαδημαϊκή τους εξέλιξη, την κοινωνικοποίηση αλλά και στη διαμόρφωση βαθύτερων χαρακτηριστικών της προσωπικότητάς τους.

ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΠΡΟΣΟΧΗΣ

Σημαντικό ρόλο στην ομαλή μετάβαση του παιδιού από το νηπιαγωγείο στην Α’ δημοτικού έχει η σχολική του ετοιμότητα. Αρχικά, ένα παιδί όταν έχει ολοκληρώσει την φοίτησή του στο νηπιαγωγείο θα πρέπει να έχει αναπτύξει σε ικανοποιητικό επίπεδο ορισμένες προγραφικές, προαναγνωστικές και προμαθηματικές δεξιότητες.

Συνεπώς οι γονείς θα πρέπει να ελέγξουν αν το παιδί τους είναι σε θέση:

 • Να έχει καθαρή άρθρωση
 • Να έχει σαφή πλευρίωση (να έχει αποφασίσει δηλαδή αν θα γράφει με το δεξί ή με το αριστερό χέρι)
 • Να μετρά και να αναγνωρίζει τους αριθμούς μέχρι το 10
 • Να αυτοεξυπηρετείται και να μπορεί να πηγαίνει μόνο του τουαλέτα
 • Να κρατά με λειτουργική λαβή το μολύβι
 • Να αναγνωρίζει και ονοματίζει τα βασικά γεωμετρικά σχήματα
 • Να χρωματίζει εντός του περιγράμματος
 • Να δίνει πληροφορίες για καθημερινά απλά θέματα
 • Να κατανοεί και να εκτελεί προφορικές οδηγίες
 • Να συνεργάζεται με τα συνομήλικα παιδιά χωρίς δυσκολίες
 • Να αναγνωρίζει το όνομά του όταν το βλέπει γραμμένο κάπου
 • Να αφηγείται το αγαπημένο του παραμύθι
 • Να αναγνωρίζει τις προμαθηματικές έννοιες μακρύ- κοντό, χαμηλό-ψηλό, πλατύ-στενό κ.λ.π

ΠΕΝΤΕ (5) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

Σε κάθε αλλαγή οι γονείς δεν πρέπει να ξεχνούν πως απαιτείται χρόνος, υπομονή, κατανόηση και θετική στάση. Καθοριστικής σημασίας είναι το παιδί να μεγαλώνει σε ενθαρρυντικό και θετικό περιβάλλον έτσι ώστε να μπορέσει να ολοκληρώσει πιο εύκολα τους στόχους του με σταθερά βήματα.

Οι γονείς προκειμένου να στηρίξουν το παιδί τους στην κρίσιμη αυτή μεταβατική φάση και να το βοηθήσουν να εξελιχθεί ομαλά οφείλουν:

 1. Να απαντούν με ειλικρίνεια στις απορίες του σχετικά με το τι θα αντιμετωπίσουν κατά την φοίτησή τους στην α’ δημοτικού
 2. Να επισκεφτούν τον χώρο του σχολείου στο οποίο πρόκειται να φοιτήσει και εάν είναι εφικτό να έρθουν σε επαφή με τον/την δάσκαλό-α
 3. Εάν δεν είναι σίγουροι ότι το παιδί τους έχει κατακτήσει σε ικανοποιητικό βαθμό τις προαναφερθείσες δεξιότητες να μην διστάσουν να ζητήσουν τη γνώμη ενός ειδικού που θα αξιολογήσει το παιδί και θα κατευθύνει κατάλληλα
 4. Να έχουν εξασφαλίσει ένα ήρεμο και άνετο χώρο όπου το παιδί θα μελετά μακριά από τον υπολογιστή, την τηλεόραση ή οτιδήποτε άλλο ενδέχεται να του αποσπάσει την προσοχή
 5. Να μετριάσουν το δικό τους άγχος και να μιλήσουν με ενθουσιασμό για τα καινούρια και ενδιαφέροντα πράγματα στα οποία πρόκειται το παιδί τους να δοκιμαστεί (π .χ φιλίες, γνώσεις, εκδρομές κ.λ.π)

Παιδαγωγικό Κέντρο