Skip to main content

ΔΥΣΛΕΞΙΑ – Τεστ Δυσλεξίας, Διάγνωση & Αποκατάσταση

Αντιμετώπιση Δυσλεξίας σε παιδιά από Έμπειρους Ειδικούς Παιδαγωγούς

Πώς θα καταλάβω αν το παιδί μου έχει δυσλεξία;
Ποια είναι τα συμπτώματα;

Επιλέξτε το κατάλληλο ηλικιακό εύρος, δείτε τις αντίστοιχες ερωτήσεις, οι οποίες σχετίζονται με Μαθησιακές Δυσκολίες, και αν οι περισσότερες απαντήσεις στις ακόλουθες ερωτήσεις είναι «Ναι», τότε θα ήταν καλό να απευθυνθείτε σε κάποιον ειδικό για να γίνει ένα τεστ δυσλεξίας και περαιτέρω διάγνωση.

Δυσλεξία

Για όλες τις ηλικίες

 • Υπάρχει κάποιος στην οικογένεια που να είχε δυσκολία στη γραφή ή στην ανάγνωση;
 • Υπάρχει δυσκολία στην πραγματοποίηση τριών εντολών στη σειρά;
 • Άργησε το παιδί σας να μιλήσει ή να μιλήσει καθαρά;
 • Φαίνεται έξυπνο σε κάποιες δραστηριότητες ενώ «μπλοκάρει» σε κάποιες άλλες;

Ηλικίες 12 – 18 ετών

 • Όταν κάνει ανάγνωση κειμένου, διαβάζει με ανακρίβεια;
 • Κάνει πολλά ορθογραφικά λάθη;
 • Έχει δυσκολία στο να κρατάει σημειώσεις ή να αντιγράφει;
 • Έχει δυσκολία στο σχεδιασμό και γράψιμο μιας έκθεσης, μιας επιστολής ή μιας αναφοράς;

Ηλικίες 6 – 11 ετών

 • Κάνει ανάγνωση με αργό ρυθμό ή με κομπιάσματα ή χωρίς να σταματάει στα σημεία στίξης;
 • Έχει δυσκολία στην ορθογραφία ακόμα και όταν αντιγράφει;
 • Αντιστρέφει γράμματα ή αριθμούς; (π.χ. 9 αντί 6, 15 αντί 51, κια αντί και)
 • Αντικαθιστά ή παραλείπει γράμματα;
 • Γράφει ή διαβάζει την ίδια λέξη με διαφορετικούς τρόπους στο ίδιο κείμενο;
 • Έχει έλλειψη συγκέντρωσης όταν μελετάει;
 • Έχει δυσκολία στην κατανόηση της διαδοχής και του χρόνου (ώρες, ημέρες κλπ);
 • Μπερδεύει το αριστερό με το δεξί;
 • Δεν θυμάται την προπαίδεια;
 • Απαντάει σε ερωτήσεις προφορικά αλλά δυσκολεύεται να τις γράψει;
 • Είναι αδέξιο στις κινήσεις του γενικά;
 • Έχει δυσκολία να ξεχωρίσει ήχους όπως β-δ ή θ-δ;

Προκειμένου να απαντηθεί με βεβαιότητα το παραπάνω ερώτημα, ο ορθός και επιστημονικός τρόπος είναι να γίνει μια αξιολόγηση – τεστ δυσλεξίας από έμπειρο και εξειδικευμένο Ειδικό Παιδαγωγό.

Μετά την αξιολόγηση, η οποία διαρκεί συνήθως 45-60 λεπτά, μπορούμε να γνωρίζουμε αν κάποιο παιδί αντιμετωπίζει κάποια από τις παραπάνω δυσκολίες. Επίσης, είμαστε σε θέση να προτείνουμε ένα πρόγραμμα αποκατάστασης, προσαρμοσμένο στις ανάγκες του κάθε παιδιού.

Στα Κέντρα Δυσλεξίας, πάντοτε, μία αξιολόγηση δυσλεξίας συνοδεύεται από την αναλυτική, γραπτή έκθεση, η οποία δίνεται στον κηδεμόνα.

Συνήθη Ορθογραφικά Λάθη Δυσλεξικών Μαθητών

 1. Γράφουν τα γράμματα με λάθος σειρά ή καθρεπτικά: πένα/νέπα ή τον/νοτ.
 2. Αντιστρέφουν ή αναποδογυρίζουν τα γράμματα: ε/3, λ/ , η/υ, m/w.
 3. Γράφουν κάποιες λέξεις, όπως ακριβώς τις ακούν: ξύλο/κσιλο.
 4. Συνηθίζουν να ΜΗ διαλέγουν το σωστό γράμμα, από ένα σύνολο γραμμάτων, ώστε να γράψουν έναν ήχο που ακούν, ούτε μπορούν να ταιριάξουν όμοια γράμματα, όταν τους ζητηθεί.
 5. Δε γράφουν το σωστό γράμμα, ακόμα και όταν τους υπαγορεύεται.
 6. Αδυνατούν να γενικεύουν τους ορθογραφικούς κανόνες και δυσκολεύονται να φτάσουν στο δημιουργικό επίπεδο γνώσης.
 7. Το περίγραμμα των λέξεών τους μπορεί να είναι σωστό, αλλά ίσως, μπερδεύουν κάποια εσωτερικά γράμματα: γάτα/γάλα.
 8. Συχνά διαλέγουν παραπλήσιους ήχους: κρ/χρ, αβ/αυ.
 9. Δυσκολεύονται να μάθουν τα συμπλέγματα συμφώνων: καρέκλα/καρέλκα, άκρη/άρκη.
 10. Δεν αναγνωρίζουν τον ήχο των φωνηέντων: κάνω/κν, Πέτρος/Πτρς.
 11. Λέξεις ή φράσεις μπορεί να συμπτυχθούν: παίχτης/πτης, φωτιά στο δάσος/φωτιά δάσος.
 12. Δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν τον αριθμό λέξεων σε φράσεις: άκουσέ με/άκουσεμε, ο μπαμπάς μου/ομπαμπασμου.
 13. Το χέρι δεν εκτελεί αυτομάτως ό,τι ο εγκέφαλος ορίζει. Αρχίζει να γράφει π.χ. «γράφω» και τελικά γράφει «κρίμα».
 14. Ο τονισμός των λέξεων συνήθως αγνοείται παντελώς ή χρησιμοποιείται λάθος.

Pollock & Waller, 1994

Στο Παιδαγωγικό Κέντρο προσφέρουμε υπηρεσίες διάγνωσης και αποκατάστασης Δυσλεξίας, εφαρμόζοντας σύγχρονες και πανεπιστημιακά αποδεκτές μεθόδους. Σε συνδυασμό με τους καταξιωμένους ειδικούς παιδαγωγούς μας μπορούμε να εγγυηθούμε σίγουρα και άμεσα αποτελέσματα, ενώ οι τιμές μας παραμένουν απολύτως προσιτές.

Μην αφήνετε μια μαθησιακή δυσκολία, όπως η Δυσλεξία, να εδραιωθεί!

Η πρώιμη ανίχνευσή της δυσλεξίας είναι υψίστης σημασίας για το μέλλον των παιδιών, επειδή μας επιτρέπει να οργανώσουμε έγκαιρα θεραπευτικά προγράμματα, να στηρίξουμε ψυχολογικά τα παιδιά και τις οικογένειες και να προλάβουμε τυχόν σοβαρότερες συνέπειες. Όμως ακόμα και ένα παιδί 11-12 χρόνων (και πάνω) μπορεί να επωφεληθεί σε ικανοποιητικό βαθμό από το θεραπευτικό πρόγραμμα.

Στο Παιδαγωγικό Κέντρο, στόχος μας είναι η έγκαιρη διάγνωση της δυσλεξίας μέσω κατάλληλων τεστ, έτσι ώστε να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος για το παιδί. Καθοδηγούμε τους γονείς για τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες στις οποίες πρέπει να απευθυνθούν, ερχόμαστε σε επαφή με το σχολικό περιβάλλον εφόσον χρειαστεί με απώτερο σκοπό την όσο το δυνατόν πιο σύντομη και αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος.

Έχετε περιέργεια να δείτε πως θα φαινόταν αυτή η σελίδα από ένα παιδί ή ενήλικα που έχει δυσλεξία;